Cá sấu ăn thịt người ở châu Phi – Phần 2

Mặc dù bẫy có tác dụng, song phải mất 7 ngày và huy động đến 50 người mới bắt được con Osama dài 4,88m này. Người ta đánh giá Osama khoảng 60 tuổi. Sau đó Osama được chở đến trại cá sấu của... Read More | Share it now!