Đào tạo và đãi ngộ giáo viên- nhiệm vụ trọng tâm đột phá của ngành giáo dục – Phần 3

Phải là cán bộ khoa học có uy tín về một chuyên ngành nào đó mới được bộ giáo dục và đào tạo tin cậy giao nhiệm vụ phản biện độc lập luận án tiến sĩ. Yêu cầu đối với người phản biện... Read More | Share it now!

Đào tạo và đãi ngộ giáo viên- nhiệm vụ trọng tâm đột phá của ngành giáo dục – Phần 2

Hiện nay, việc đi tham quan giáo dục ở nước ngoài đang diễn ra một cách rộn ràng, vui vẻ. Nhưng lãnh đạo bộ giáo dục đào tạo đã bao giờ làm bản thống kê so sánh các đối tượng được đi tham... Read More | Share it now!

Đào tạo và đãi ngộ giáo viên- nhiệm vụ trọng tâm đột phá của ngành giáo dục – Phần 1

Khi đã khẳng định “ Giáo dục là quốc sách hàng đầu” thì đương nhiên chúng ta đặc biệt quan tâm, trân trọng vai trò và công sức của những người chèo lái con thuyền giáo dục. Vì thế, việc xác... Read More | Share it now!

Những người giàu nhất thế giới ở tuổi… 90

Có tên trong danh sách này là những nhân vật kiệt xuất: Simplot, Mann, Moller, Kirk… Nếu có câu “người già giống như những pho sách quí” thì ở đây, chúng ta có đến 10 pho, 10 tấm gương sáng về trí... Read More | Share it now!