AFP – Những bức ảnh xuất sắc nhất năm 2007

Một năm qua đi với nhiều biến động trên thế giới, từ những hiểm họa của thiên nhiên cho tới những vụ khủng bố, từ những mất mát đau thương trong thể thao cho tới những sự kiện thời trang... Read More | Share it now!