Chào tháng 10 yêu thương với 2 dự án xây dựng cơ cấu tổ chức xây dựng BSC KPI hoàn thành

Chào tháng 10 yêu thương với 2 dự án xây dựng cơ cấu tổ chức & xây dựng BSC – KPI hoàn thành. Còn 1 núi CV chưa giải quyết và 1 dự án về CCTC & BSC – KPI được khởi động. Yeah! Cố lên!!!Chào tháng 10 yêu thương với 2 dự án xây dựng cơ cấu tổ chức & xây dựng BSC – KPI hoàn thành. Còn 1 núi CV chưa giải quyết và 1 dự án về CCTC & BSC – KPI được khởi động. Yeah! Cố lên!!!

1 bình luận về “Chào tháng 10 yêu thương với 2 dự án xây dựng cơ cấu tổ chức xây dựng BSC KPI hoàn thành”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *