Chụp ảnh là đam mê tìm tòi học hỏi nhưng nhiều lúc cũng là cách xả stress nghe tiếng màn chập kêu thấy sướng thấy vui rồi chụp thì nhiều mà dùng được bao nhiêu cả chuyến đi có khi chụp vài trăm tấm dùng 2 3 tấm up FB còn đâu đem vào ổ cứng cất kĩ quá giờ mỗi ngày lôi ảnh cũ chưa sử dụng sửa cho vui Nhớ một thời hay lang thang đây đó travel vietnam phongcanh tuantranphoto

Chụp ảnh là đam mê, tìm tòi học hỏi, nhưng nhiều lúc cũng là cách xả stress, nghe tiếng màn chập kêu thấy sướng, thấy vui rồi, chụp thì nhiều mà dùng được bao nhiêu, cả chuyến đi có khi chụp vài trăm tấm, dùng 2-3 tấm up FB, còn đâu đem vào ổ cứng cất kĩ quá…..giờ mỗi ngày lôi ảnh cũ chưa sử dụng sửa cho vui….Nhớ một thời hay lang thang đây đó…
#travel, #vietnam, #phongcanh, #tuantranphoto

2 bình luận về “Chụp ảnh là đam mê tìm tòi học hỏi nhưng nhiều lúc cũng là cách xả stress nghe tiếng màn chập kêu thấy sướng thấy vui rồi chụp thì nhiều mà dùng được bao nhiêu cả chuyến đi có khi chụp vài trăm tấm dùng 2 3 tấm up FB còn đâu đem vào ổ cứng cất kĩ quá giờ mỗi ngày lôi ảnh cũ chưa sử dụng sửa cho vui Nhớ một thời hay lang thang đây đó travel vietnam phongcanh tuantranphoto”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *