Có những ngày mà công việc nó chất như núi làm không xong nổi cứ vắt chân lên cổ làm chưa xong việc này đã đến việc kia những ngày tới em ít onl nhưng team T em vẫn hoạt động bth mng mua ủ thì ib sỉ hoặc ctv của em giảm cân thì call trực tiếp 0345 409 930 cho em để được ship nhanh nhất

Có những ngày mà công việc nó chất như núi làm không xong nổi :(( cứ vắt chân lên cổ làm chưa xong việc này đã đến việc kia :(( những ngày tới em ít onl nhưng team T em vẫn hoạt động bth, mng mua ủ thì ib sỉ hoặc ctv của em, giảm cân thì call trực tiếp 0345.409.930 cho em để được ship nhanh nhất ?Có những ngày mà công việc nó chất như núi làm không xong nổi :(( cứ vắt chân lên cổ làm chưa xong việc này đã đến việc kia :(( những ngày tới em ít onl nhưng team T em vẫn hoạt động bth, mng mua ủ thì ib sỉ hoặc ctv của em, giảm cân thì call trực tiếp 0345.409.930 cho em để được ship nhanh nhất ?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *