GIỐNG LẠ Bữa trước chàng sang tặng quả này

GIỐNG LẠ
Bữa trước chàng sang tặng quả này
Em trồng chẳng biết trái gì đây
Thôi liều ắp ảnh hu gồ hỏi
Phết búc xem rồi sẽ biết ngay
Ngồ ngộ mới nhìn xa tưởng chuối
Bầu thì không phải ngắm hay hay
Giống này chắc hiếm lên còn lạ
Có lẽ thâm canh thắng vụ này
TG:Thu thủy
Ảnh: ST
(Bác nào biết giống gì chỉ em cái)
_________________________________
Bài họa
ĐỂ THỬ
Thôi để anh sang thử vụ này
Vừa nghe mang máng ở gần đây
Có nhiều giống mới tên thì lạ
Nhưng thử gieo trồng quả đậu ngay
Quảng cáo nhiều cô nhìn lại thích
Đăng hình mấy chị ngắm mà hay
Bán còn được giá trên trời ý
Nhất định hai ta thắng quả này
TG: Công Phiên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *