Hình như ngày mai mấy số điện thoại 11 số bị đổi đầu số hết nhỉ

?Hình như ngày mai mấy số điện thoại 11 số bị đổi đầu số hết nhỉ. Do hôm nay Bắp nhận được nhiều order coi lại số điện thoại mới bị đổi có đổi vận không, có ảnh hưởng đến vận tài không.
??Vd như số cũ là 0168 38 2525X
??Thì qua số mới thành 038 38 2525X
?Nhìn qua thấy có vẻ hên vì số mới có dãy số trùng dễ nhớ.
??Số cũ dc quẻ Bí – Minh Sản: dạng như cà tưng cà giựt đó ?
??Số mới thì được Ly Đại Hữu: nhiều gái nhiều tiền ?
???Giải vui thế thôi. Dĩ nhiên lúc viết cho ngta sẽ serious và hướng dẫn hoá giải.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *