LƯƠNG MẬN TG LÊ HỒNG SỐ 03 Anh tỉnh Hay là nằm mơ Được em lương mận làm thơ ghẹo tình

LƯƠNG MẬN..TG..LÊ HỒNG ..SỐ..03
..
Anh tỉnh
Hay là nằm mơ
Được em ..lương mận làm thơ… ghẹo tình
Tiếc là
Em quá đẹp xinh
Liệu anh ..có xứng với mình …không em
Xế chiều
Nhưng vẫn nguyên tem
Bao mùa thương vẫn kéo rèm ..đậy che
Chưa lần
Mở cửa phòng the
Liệu anh ..tình tỏ ..có nghe ..gật đầu
Mượn thơ ..
Anh bắc nhịp cầu
Hai ta ..nối chút duyên đầu ..còn đây
Lều tình
Thơ mộng mình xây
Hai con tim nhỏ…ngất ngây..thắm nồng
Yêu thơ
Nhưng chửa có chồng
Nhưng đâu phải ế …má hồng ..kén thôi
Bây giờ
Người mới gặp tôi
Bờ thương bến hẹn xa xôi ..nhớ thâm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *