Nhìn thì cũng thông minh sáng láng nhưng thật ra thì Trái phải đông tây nam bắc thì em ko hiểu đâu

Nhìn thì cũng thông minh sáng láng nhưng thật ra thì…. Trái, phải, đông tây nam bắc thì em ko hiểu đâu.
Trời sinh ra em sao lại sinh ra hướng??

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *