RU NGƯỜI MỘT NỬA VẦNG TRĂNG MÀ SAO MẤT CẢ CUNG HẰNG MỚI ĐAU

RU NGƯỜI MỘT NỬA VẦNG TRĂNG
MÀ SAO MẤT CẢ CUNG HẰNG MỚI ĐAU?
RU khúc nhạc mùa vui đã lỡ
NGƯỜI xa rồi đông trở mình sang
MỘT cơn gió lạnh bàng hoàng
NỬA tim buốt giá nửa mang mác sầu
VẦNG mây xám phủ câu ước hẹn
TRĂNG thủa xưa bẽn lẽn riêng mình
MÀ đời vinh nhục nhục vinh
SAO không nói sớm khi tình còn say
MẤT thật đó tháng ngày hoa mộng
CẢ đất trời trống rỗng trong anh
CUNG thương gom góp dụm dành
HẰNG đêm ngóng đợi tàn canh thẫn thờ
MỚI hay biết duyên tơ cũng thể
ĐAU đớn này chẳng dễ nói năng
RU người một nửa vầng trăng
MÀ sao mất cả cung Hằng mới đau ?
Quang Vũ
TB-21-03-19

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *