T u ổ i t h ơ Cho tôi về lại tuổi thơ Ngày xưa dữ dội bây giờ còn đâu

T u ổ i t h ơ
Cho tôi về lại tuổi thơ
Ngày xưa dữ dội bây giờ còn đâu ?
Cái thời cùng bạn chăn Trâu
Chơi đánh trận giả cưỡi Trâu băng đồng
Ban trưa nắng rát tắm sông
Tồng ngồng bơi lặn “vòi rồng “ tý teo
Bẻ Sen làm mũ tai bèo
Rơm đồng đốt khói nhăn nheo mắt cười
Bắp Ngô nướng sống ,ăn tươi
Củ Khoai bẻ nửa năm mười chia phe
Đánh nhau thua trận khóc nhè
Lấy dây thay cúc quần què buộc luôn
Chẳng sợ nằng cháy mưa tuôn
Đen như củ súng chẳng buồn vẫn vui
Hết hè đen thủi đen thui
Đến trường tóc khét toàn mùi dạ rơm
Đêm về đèn đuốc tay nơm
Rủ nhau soi cá tát bơm ngoài đồng
Tuổi thơ thật đẹp thật hồng
Bây giờ nhớ lại ai không nhớ nào
Quê hương ơi ! Mãi tự hào
Cho tôi về lại …Vé nào cho tôi !.?
P/s: Viết theo tấm hình ông Thám Hoàng tặng và yêu cầu ,Tks ông .
Hồ Tây 27/3/2019
TVT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *