TIN VUI MAI ĐƯỢC MỜI DỰ VESAK 2019 Hôm nay thật bất ngờ sau khi Mai can đảm đăng tin mời các bạn tham dự khởi công 3 cầu cuối cúng dường Phật Đản xong thì alo đầu dây bên kia là Thầy ở Hà Nội trong

TIN VUI! MAI ĐƯỢC MỜI DỰ VESAK 2019.
Hôm nay thật bất ngờ, sau khi Mai can đảm đăng tin mời các bạn tham dự khởi công 3 cầu cuối cúng dường Phật Đản xong thì alo đầu dây bên kia là Thầy ở Hà Nội trong Ban tổ chức Vesak 2019 mời chủ nhiệm Đồng Tâm tham dự Vesak. Mai hỏi sao Thầy biết con, Thầy bảo vì Từ thiện Đồng Tâm trong Tóp phụng sự tốt nhất về an sinh XH nên luôn nằm trong danh sách ưu tiên (mừng ghê khi Trung Ương Giáo hội Phật Giáo cũng biết về Đồng Tâm bé xíu tận miền Nam phụng sự lặng thầm không báo đài gì hết). Mỗi đơn vị chỉ được 1 đại diện tham gia vì chương trình Vesak phục vụ cho 1.200 Tăng Ni từ 120 quốc gia về tọa đàm. Thật hữu duyên tham dự Đại Lễ Phật Đản Vesak 2019 này vào dịp rằm tháng 4. Mai có bạch Thầy sức khỏe ba mẹ từ từ Mai thông báo sau việc có tham dự được hay không. Việc Đồng Tâm hùn phước cúng dường sẽ có Mai sẽ chia sẻ sau.
Dù sao đây cũng là một cảm ứng vi diệu vì khi Mai vừa đặt bút ấn định ngày khởi công hoàn tất phát nguyện 8 cầu cúng dường Phật Đản hơn chỉ tiêu 7 cầu thì vinh dự được mời tham dự Vesak. Có cảm ắt có ứng là vậy! A Di Đà Phật!
Toàn cảnh Chùa Tam Chúc – Hà Nam nơi sẽ diễn ra Vesak 2019. Ngôi chùa lớn nhất thế giới và các công trình Phật giáo đang ráo riết thi công để tổ chức Vesak 2019.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *