TỔNG BÍ THƯ CHỦ TỊCH NƯỚC TRAO QUYẾT ĐỊNH THĂNG QUÂN HÀM ĐẠI TƯỚNG CHO HAI ĐỒNG CHÍ TÔ LÂM LƯƠNG CƯỜNG

TỔNG BÍ THƯ, CHỦ TỊCH NƯỚC TRAO QUYẾT ĐỊNH THĂNG QUÂN HÀM ĐẠI TƯỚNG CHO HAI ĐỒNG CHÍ TÔ LÂM, LƯƠNG CƯỜNG
Sáng 29/1/2019, tại Phủ Chủ tịch, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh trao Quyết định thăng quân hàm Đại tướng cho đồng chí Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an và đồng chí Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.
Nguồn: TTXVN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *