Tùng Titan, kỷ yếu từ lớp 1 đến lớp 3 của con đây nhé! Chủ đề của lớp 1 chắc là: Thanh niên cứng Chủ đề của…

Tùng Titan, kỷ yếu từ lớp 1 đến lớp 3 của con đây nhé!
Chủ đề của lớp 1 chắc là: Thanh niên cứng
Chủ đề của lớp 2 như em Tôm nói là: Mâm xôi con gà
Chủ đề của lớp 3 có lẽ là… TH True Milk ít đường…

10 bình luận về “Tùng Titan, kỷ yếu từ lớp 1 đến lớp 3 của con đây nhé! Chủ đề của lớp 1 chắc là: Thanh niên cứng Chủ đề của…”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *