album-art

00:00

TẢI MP3 – ÁNH LINH (NGÂM DIỄN)

Em gặp tôi một lần
Tuy lạ mà như thân
Gặp tôi nghẹn ngào kể
Chuyện em … chuyện phong trần
Chuyện kể … từ hôm đó
Từ cái ngày song thân
Mỗi người đi mỗi ngã
Bỏ em lại đơn thân
Em cô đơn lạnh lẽo
Thèm … chăm sóc … ân cần
Nhưng … cha lo … kiếm vợ!
Mẹ bận kiếm … phu quân!
Nên cũng từ ngày ấy
Em mới sống bất cần
Và cũng từ ngày ấy
Em chẳng tiếc chi thân
Ôi đời em đau khổ
Khi đã mất người thân
Nhìn em buồn … muốn nói
Nhưng … lòng lại phân vân
Biết nói gì ..? thôi chỉ
Mở lòng thương … ân cần

We use cookies in order to give you the best possible experience on our website. By continuing to use this site, you agree to our use of cookies.
Accept