album-art

00:00

TẢI MP3 – ANH LINH (NGÂM DIỄN)
TẢI MP3 – DIỆU LIÊN

Con cũng biết xưa cha là lính
Chẳng giỏi giang toan tính như người
Nên đến khi xoay vận đổi đời
Quê người … sống tả tơi một kiếp
Khổ … tuổi cao … tay không nghề nghiệp
Tiếng chẳng thông … kiếm việc khó khăn
Cũng vì thế … cha biếng nói năng
Luôn suy nghĩ…. đầu căng buốt óc
Có những đêm… cha nằm trằn trọc
Lo cho con … ăn học thành tài
Biết phận cha … đã chẳng hơn ai
Không muốn trẻ … may mai cũng thế
Nên cha già đã không câu nệ
Người mắng cha …. mặc kệ cúi đầu
Chỉ nhủ lòng … an ủi đôi câu
Mai con trẻ … học sâu hiểu rộng
Đấy đời cha.. khổ đời kiếp sống
Nhưng vẫn nuôi … nuôi mộng … con sao
Học cho giỏi … đỗ đạt cho cao
Để ngửa mặt … tự hào con trẻ

We use cookies in order to give you the best possible experience on our website. By continuing to use this site, you agree to our use of cookies.
Accept