TẢI MP3 – ANH LINH (NGÂM DIỄN)
TẢI MP3 – DIỆU LIÊN

Con cũng biết xưa cha là lính
Chẳng giỏi giang toan tính như người
Nên đến khi xoay vận đổi đời
Quê người … sống tả tơi một kiếp
Khổ … tuổi cao … tay không nghề nghiệp
Tiếng chẳng thông … kiếm việc khó khăn
Cũng vì thế … cha biếng nói năng
Luôn suy nghĩ…. đầu căng buốt óc
Có những đêm… cha nằm trằn trọc
Lo cho con … ăn học thành tài
Biết phận cha … đã chẳng hơn ai
Không muốn trẻ … may mai cũng thế
Nên cha già đã không câu nệ
Người mắng cha …. mặc kệ cúi đầu
Chỉ nhủ lòng … an ủi đôi câu
Mai con trẻ … học sâu hiểu rộng
Đấy đời cha.. khổ đời kiếp sống
Nhưng vẫn nuôi … nuôi mộng … con sao
Học cho giỏi … đỗ đạt cho cao
Để ngửa mặt … tự hào con trẻ