album-art

00:00

TẢI MP3 – ÁNH LINH (NGÂM DIỄN)

Mẹ là nắng hồng
Cho con ấm áp
Con là bạch lạp
Cho mẹ lạnh căm
Mẹ là trăng rằm
Cho con vui hát
Con là sao nhạt
Cho mẹ buồn thương
Mẹ là trầm hương
Cho con thanh thoát
Con là khói ngạt
Cho mẹ trầm luân
Mẹ là bạch vân
Cho con bóng mát
Con là nước tát
Cho mẹ sầu khô

 

 

We use cookies in order to give you the best possible experience on our website. By continuing to use this site, you agree to our use of cookies.
Accept