album-art

00:00

TẢI MP3 – DIỆU LIÊN

Lo cho chồng vượt biên đi trước
Vợ và con lần lượt qua sau
Đến khi biết được lòng đau
Người xưa nay đã phụ nhau qua cầu
Rồi con biết con không tha thứ
Nên một ngày tự tử … nhưng may
Cứu được… nhưng cũng khổ thay
Từ ngày hôm ấy con đầy đọa thân
Mẹ buồn khổ … ân cần khuyên bảo
Con hân đời … trân tráo ngược ngang
Trả thù? Con sống hoang đàng
Giết người … cướp của chẳng màng chi thân
Mẹ biết được … bao lần van lậy
Con chẳng nghe … càng quậy … càng hung
Một hôm … tiếng súng … nổ đùng
Thân con … ngã gục nghìn trùng … con ơi …

We use cookies in order to give you the best possible experience on our website. By continuing to use this site, you agree to our use of cookies.
Accept