album-art

00:00

TẢI MP3 – KIM THÚY (DIỄN NGÂM)

Biết bao gian khó nhọc nhằn
Hai ta mới vượt hết ngăn cản đà
Hai bên cha mẹ hai nhà
Nên duyên chồng vợ tưởng là trăm năm
Ngờ đâu chưa được một năm
Thì tình đã vỡ… ăn nằm chẳng chung
Gặp nhau… lạnh nhạt nghìn trùng
Vậy mà xưa nghĩ… anh hùng thuyền quyên
Giờ đây… tan vỡ tình duyên
Hai người hai ngã… buồn phiền cả hai
Trách mình? hay lại trách ai?
Để cho duyên phận u hoài… lòng đau

We use cookies in order to give you the best possible experience on our website. By continuing to use this site, you agree to our use of cookies.
Accept