00:00


TẢI MP3 – DIỆU LIÊN

 

Mẹ cứ muốn con dâu hiếu thảo
Phải công dung … trọn đạo dâu con
Nhưng mẹ ơi .. xin hiểu cho con
Sao cư xử vuông tròn tình … hiếu
Con vẫn biết … xa quê … mẹ thiếu
Tình quê hương… làm điệu dân ca
Nhưng mẹ ơi … Đây chẳng quê nhà
Hai văn hóa … thật ra … có khác
Thưa mẹ : vợ con đâu khinh bạc
Dám luận bàn … bác ý … mẹ khuyên
Nhưng chỉ vì … hấp thụ .. học chuyên
Theo phong cách “tự nhiên” Âu Mỹ
Hễ nói ra mà không có lý
Dẫu mẹ cha… chẳng kỵ luận bàn
Khác quê ta là phải thuận ngoan
Không nghịch ý … ngược ngang … bàn cãi
Chuyện xẩy ra … mẹ buồn tê tái
Lòng con đau … Nhưng ngại bẩm thưa
Sợ mẹ buồn … mẹ bảo : khổ chưa
Nuôi cho lớn … nay thưa … bênh vợ
Mẹ ơi … con dám đâu quên … nợ
Ơn dưỡng sinh nặng tựa thái sơn
Mẹ … mẹ ơi xin chớ giận hờn
Lòng con vẫn nhớ ơn mẹ mãi
Con cúi đầu … cúi xin con vái
Mẹ hiểu cho … dâu dại … mẹ thương
Mẹ bỏ qua … ý chẳng cùng đường
Cho con trọn … yêu thương … Mẹ … vợ

We use cookies in order to give you the best possible experience on our website. By continuing to use this site, you agree to our use of cookies.
Accept