album-art

00:00

TẢI MP3 – KIM THÚY (DIỄN NGÂM)

Đem so nắng ấm ngoài trời
Với vòng tay mẹ … người ơi sao bằng
Đem so hiền dịu ánh trăng
Với long của mẹ trăng bằng được sao
Đem so biển rộng non cao
Với tình của mẹ biển nào rộng hơn
Thế nên công mẹ công ơn
Trời … Trăng … Biển Núi không hơn công người
Ngày nào còn sống trên đời
Nhớ hoài người nhé xin người đừng quên

We use cookies in order to give you the best possible experience on our website. By continuing to use this site, you agree to our use of cookies.
Accept